Hard werken

Er zijn twee bananen aan het werk. Op een gegeven moment zegt de een tegen de ander: "Wij moeten zo hard werken, dat ik er een kromme
rug van heb gekregen."

Cijfer geven

Er hebben 4 personen gestemd
Aantal sterren: