Geduld

Wat is het toppunt van geduld?
Op je kop gaan staan en dan wachten tot je sokken afzakken.

Cijfer geven

Er hebben 4 personen gestemd
Aantal sterren: