De jager en het konijn

Een jager vond een konijn, maar hett konijn vond van niet.

Cijfer geven

Er hebben 26 personen gestemd
Aantal sterren: