Kom van dat dak af

Jan en Kees zitten aan een tafel, dan zegt Kees:''Het was een goede man hé, die Herman Brood?'' waarop Jan antwoordt:''Ja, maar wat voor een muziek zou die willen hebben op zijn begrafenis?'' waarop Kees (zingend) antwoordt:''Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer!''

Cijfer geven

Er hebben 8 personen gestemd
Aantal sterren: