Ophangen van een Belg

Een Belg is veroordeeld tot de doodstraf door ophanging. Als hij het schavot op komt, vraagt de beul of hij nog een laatste wens heeft. "Ik geloof 't niet," zegt de Belg: "Doet u uw werk maar." De Belg moet op een krukje gaan staan en krijgt de strop om zijn nek. Dan schopt de beul het krukje onder de Belg vandaan. Meteen begint die Belg als een bezetene te kronkelen en roept met afgeknepen stem: "Wacht effe, wacht effe." De beul denkt: misschien heeft hij toch nog een laatste wens. Hij tilt de Belg bij zijn middel omhoog en vraagt: "Wat is er?" Zegt die Belg: "Jezus man, ik stik zowat!"

Cijfer geven

Er hebben 26 personen gestemd
Aantal sterren: