Stoppen

We stoppen met de belgenmoppen. Voortaan maken we moppen over Russen. De Belgen zijn dan gerust en de Russen zijn gebelgd.

Cijfer geven

Er hebben 173 personen gestemd
Aantal sterren: