Einstein

Einstein staat op een feestje, komt er iemand naar hem toe. Einstein vraagt: "Wat is jouw IQ?" "250", zegt de persoon. Dus begint Einstein te praten over kwantische natuurkunde, black holes, singulariteiten ruimte-tijd... Na een tijdje komt er een ander naar hem toe en Einstein vraagt hem ook: "Wat is jouw IQ?" "150", zegt de persoon. Dus begint Einstein te praten over Internationaal recht, ethische conflicten met genetische manipulatie... Iets later komt er weer iemand naar hem toe. Einstein vraagt weer naar zijn IQ. "100", antwoord de persoon. Dus begint Einstein te praten over de regering, de lonen, en benzine-prijzen... Nog iets later komt er weer iemand naar hem toe. "Wat is jouw IQ?" "50", antwoord de persoon. Dus begint Einstein te praten over Big-Brother, Starmaker, de bus... Komt er daarna nog iemand naar hem toe. Einstein vraagt: "Wat is jouw IQ?" "10", antwoord de persoon Daarop zegt Einstein hem: "En? Hoe gaat het met Ajax?"

Cijfer geven

Er hebben 30 personen gestemd
Aantal sterren: