Hardloper

"Een dief is er met mijn portefeuille vandoor gegaan!" schreeuwt de
kampioen hardloper. "Kon je hem niet te pakken krijgen?" vraagt 1 van de omstanders. "Jawel, ik had zelfs een voorsprong, maar toen ik omkeek was hij verdwenen.

Cijfer geven

Er hebben 19 personen gestemd
Aantal sterren: