Telegram

Een man gaat een postkantoor binnen. Hij wil een telegram opgeven. "De naam is toch gratis, hé," vraagt hij. "Inderdaad meneer." antwoordt de loketbediende. "Mooi zo," zegt hij, "dan wil ik enkel m'n naam op het telegram zetten. Ik heet: Bengisteravondgoedaangekomen.

Cijfer geven

Er hebben 18 personen gestemd
Aantal sterren: