Een gek op een brug!

Een gek staat op een brug te zingen: "Drieendertig tralala, drieendertigtralala! "Komt er een vrouw voorbij die vraagt: "Waarom zing je dat de hele tijd? "Zegt de gek: "Moet u maar eens in de sloot kijken. "Vrouw: "Ik zie niks! "Gek: "Dan moet u wat dieper kijken. "De vrouw valt erin. Zingt de gek: "Vierendertig tralala, vierendertig tralala!"

Cijfer geven

Er hebben 19 personen gestemd
Aantal sterren: