Twee mannen op de golfbaan.

Twee mannen zijn aan het golfen als er vlak naast het green een begrafenisstoet voorbij komt. Een van de twee mannen neemt zijn pet af en houdt deze op zijn hart. Als de stoet voorbij is zegt zijn vriend: "Goh, dat vind ik een mooi gebaar van je".
"Tja," antwoordt de ander: "dat was wel het minste wat ik voor haar kon doen na twintig jaar huwelijk."

Cijfer geven

Er hebben 18 personen gestemd
Aantal sterren: