De stotteraar!

Ik zit in de trein, een man tegenover me en een man naast me. De man tegenover me vraagt aan de man naast me gggggaat ddeze ttrein nnaar wweesp. De man naast me zegt niks. Even later mmmeneer gggaat ddezet tttrein naar wwweesp. En weer geen antwoord dus ik zeg ja hoor meneer deze trein gaat naar weesp. We komen in weesp aan en ik zeg tegen de man er wordt netjes wat aan u gevraagd en u geeft geen antwoord. Zegt de man ddddenk je dddat ikkk kklappen wwwil.

Cijfer geven

Er hebben 20 personen gestemd
Aantal sterren: