Twee boeren!

Twee boeren staan tegen elkaar te stoefen. Zegt de ene boer:"Ik vertrek 's morgens om 6 uur met mijn wagen en 't is 's avonds 1O uur vooral eer ik aan al mijn eigendommen ben voorbij gereden."O", zegt de andere boer: "Ik heb ook nog zo een auto gehad".

Cijfer geven

Er hebben 18 personen gestemd
Aantal sterren: