Samen roepen

Een Belg loopt verdwaald door de woestijn en roept "Help! Help". Komt' ie een andere Belg tegen die ook "Help! Help!" Roept. Zegt de 1e tegen de 2e "Zullen we samen roepen?" "OKE", zegt de 2e. "Samen! Samen!"

Cijfer geven

Er hebben 24 personen gestemd
Aantal sterren: