Nee-apparaat

Een Belg, een Nederlander en een Fransman staan voor een nee-apparaat. Als iemand iets beweert en het is niet waar doet het apparaat piep en is het wel waar doet het apparaat niks. De Fransman zegt: ‘Ik denk dat ik wel 50 stokbroden op kan.‘ ‘Piep,‘ zegt het apparaat. ‘Nou, dan kan ik er wel 5 op.‘ Het apparaat zegt niks. Dan zegt de Nederlander: ‘ik denk dat ik wel 45 biertjes opkan.‘ ‘Piep,‘ zegt het apparaat weer. ‘Dan maar 9. Daarna is de Belg aan de beurt en die zegt: ‘Ik denk...‘ ‘Piep,‘ zegt het apparaat.

Cijfer geven

Er hebben 24 personen gestemd
Aantal sterren: