agent

Als een Belgische politieagent drie strepen op zijn uniform heeft, kan hij lezen en schrijven. Heeft hij er twee, dan kan hij alleen lezen. Heeft hij een streep op zijn uniform dan kent hij iemand die kan lezen.

Cijfer geven

Er hebben 23 personen gestemd
Aantal sterren: