waarom zet je je bril af?

Er wordt een grootscheepse alcoholcontrole gehouden. De politie hou verschillende mensen aan zo ook een Belg. De politie vraagt of de Belg even wil blazen, waarop de Belg z'n bril afzet. De agent vraagt waarom hij z'n bril af zet.
De Belg antwoord "dan heb ik in ieder geval 2 glaasjes minder op".

Cijfer geven

Er hebben 25 personen gestemd
Aantal sterren: