grappig

Lees het artikel en maak er een schematische samenvatting van. Zoek ook gegevens van een website van een voorstander (of fabrikant van homeopathische middelen). Geef daarna je eigen mening over homeopathie.
Let in ieder geval op:
• de werkzaamheid van stoffen die niet meer in de oplossing zijn;
• de ‘overeenkomst’ tussen homeopathie en vaccinatie;
• de statistische ‘bewijsvoering’ van de werkzaamheid van homeopathie;
• subjectieve ervaringen als bewijs.
Uitwerken op een apart werkblad

Cijfer geven

Er hebben 25 personen gestemd
Aantal sterren: