de dokter

De dokter zit in de kroeg met zijn vriend, de stationschef, een biertje te drinken. 'Gisteren wist ik niet wat ik zag,' zegt hij. 'Die ouwe machinist, Jorissen, is immers op zijn tweeënzestigste nog getrouwd met dat meisje van vierentwintig, dat achter het loket zit; hij heeft het klaargespeeld een drieling bij haar te verwekken!' 'Acht,' zegt de stationschef. 'Hij stond er altijd bij ons om bekend, dat hij elke vertraging kon inhalen.'

Cijfer geven

Er hebben 23 personen gestemd
Aantal sterren: