Robot

Een muis trippelt langs een tankstation en vraagt aan de benzinepomp: Hee, ben je soms een robot? De benzinepomp zwijgt. De muis herhaalt zijn vraag: Ben jij nou een robot of niet? Maar als hij weer geen antwoord krijgt, roept hij boos: ja, haal dan ook je vinger uit je oor

Cijfer geven

Er hebben 32 personen gestemd
Aantal sterren: