Papagaai

Er komt een man bij de dieren winkel want hij wil graag een papagaai.(de man stotterd)
De man vraagt aan de winkel medewerker: gggooeie dagg ikk wil gggraagg een pppapaggaai vverkooptt uu ddie ook?
Waarop de winkel medewerker zegt: ja hoor meneer achter in de winkel ziet u alle papagaaien die we hebben.
De man loopt naar het achterste gedeelte van de winkel en ziet inderdaad allemaal mooie papagaaien.
Hij ziet vrijwel direct de papagaai die hij wil hebben dus loopt naar de kooi en vraagt aan de papagaai :kkkun jjjij oook ppprattten?
Waarop de papagaai antwoord: Nou in iedergeval beter dan jou!!

Cijfer geven

Er hebben 18 personen gestemd
Aantal sterren: