Smurf


Er komt een liliputter in een kroeg. Na een tijdje praten wil hij wel wat drinken, maar de bar is nogal hoog. Dus hij springen en te gelijkertijd roepen een spa graag! Na een tijdje gaat hij maar acher de bar kijken want hij heeft nog steeds geen spa. Ziet hij een andere liliputter springen en deze roept "rood of blauw"

Cijfer geven

Er hebben 28 personen gestemd
Aantal sterren: