De Ark van Mozes

Hoeveel dieren nam Mozes mee op zijn ark?
...............
..............
.............
............
...........
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.

nul, Mozes had helemaal geen ark! Dat was Noach :P

Cijfer geven

Er hebben 31 personen gestemd
Aantal sterren: