niet zwemme

Een jager gaat op zaterdag altijd jagen bij het meer om de hoek van zijn huis, hij besluit om een hond te kopen en deze mee tenemen wanneer hij gaat jagen. De zaterdag daarop gaat hij jagen en neemt zijn niuwe hond mee. Wanneer hij een eend heeft afgeschoten en deze op het water valt geeft hij de hond de opdracht deze te gaan halen, de hond rent over het water heen en pakt de eend in zijn bek en rent over het water weer terug om deze eend aan zijn baasje te geven. De jager staat er van te kijken en denkt die hond is niet goed snik en de volgende zaterdag neemt hij een dierenarts mee en hij schiet weer een eend af en deze valt weer op het water en de hond rent over het water heen en pakt de hond in zijn bek en rent weer met de eend over het water terug en geeft de eend aan zijn baas, de jager vraagt aan de dierenarts wat er nou aan de hand is en de dierenarts zegt; oh ik weet het al niets om over ongerust te zijn, hij zegt jager uw hond kan niet zwemmen!

Cijfer geven

Er hebben 18 personen gestemd
Aantal sterren: