Laat naar bed

'Ik kan mijn vrouw niet afwennen laat naar bed te gaan. Altijd wordt het een eind na twaalven.'
'Waarom blijft ze dan zo lang op?'
'Ze wacht altijd tot ik thuiskom.'

Cijfer geven

Er hebben 9 personen gestemd
Aantal sterren: