Dronken van cola?

Er was eens een man die zich drie avonden achtereen volgoot met achtereenvolgens rum-cola, cola-tic en gin-cola. Na aldus driemaal dronken te zijn geweest, zwoer hij dat hij nooit meer een drup cola zou drinken, want daar werd je, zoals hij proefondervindelijk aan zichzelf had aangetoond, dronken van.

Cijfer geven

Er hebben 16 personen gestemd
Aantal sterren: