Drol

Wat is een drol langs de WC
Antwoord: een drukfout

Cijfer geven

Er hebben 2 personen gestemd
Aantal sterren: