bult en rolstoel

Er zitten twee mannen in een café, de ene in een rolstoel, en de andere heeft een gigantische bult op zijn rug. (net als die van de Notre Dame).
Ze drinken samen een biertje, en besluiten samen naar huis te gaan.
Ze komen langs het kerkhof. De man met de bult zegt tegen de man in de rolstoel "ik moet hierzo langs". en ze besluiten elkaar morgen weer te zien.
De man met de bult loopt over het kerkhof, en ziet ineens een geest verschijnen.
De geest vraagt de man: "wat heb jij daar op je rug"? De man:"een bult, hoezo?" "geef hier die bult"! En de geest neemt de man zijn bult af, en duikt weer weg.
De man, nog helemaal wazig van de alcohol gaat naar huis.
'S ochtends wordt hij wakker, en herrinert het voorval zich nog vaag.
Hij voelt aan zijn rug, en wat blijkt, hij is inderdaad zijn bult kwijt.
Hij kan weer prima lopen. Hij denkt, 'dat moet die man in die rolstoel weten.'
's Avonds gaat hij naar dat café, en vertelt het verhaal aan de man in de rolstoel. DIe zegt "Ik ga ook langs dat kerkhof, dan kan ik waarschijnlijk ook weer lopen." DUs die man over het kerkhof, en inderdaad, die geest verschijnt. Die geest vraagt de man: "wat heb je daar op je rug?" De man zegt "Niks, maar ik zit wel in een rolstoel".
Waarop de geest antwoord: "hier, heb je een bult!"

Cijfer geven

Er hebben 9 personen gestemd
Aantal sterren: