..!

Rechter:"ik lees hier dat uw arrestatie een valse naam heeft opgegeven" zegt de beklaagde:"neemt u mij niet kwalijk edelachbare maar als ik echt kwaad word dan ben ik mezelf niet meer

Cijfer geven

Er hebben 3 personen gestemd
Aantal sterren: