Hoessein & Bush zijn boos op elkaar

President Bush was in Bagdad om er te praten over vrede. Bush zag dat er op de leuning van de stoel van Saddam Hoessein drie knoppen waren. Hij had geen idee waarvoor deze knoppen dienden, maar na een paar minuten drukte Saddam op de eerste knop en onmiddellijk ging er een doos voor hem open waar een bokshandschoen uit tevoorschijn kwam die hem op zijn neus sloeg. Bush was verbijsterd, maar hij wilde toch verder gaan met de onderhandelingen over vrede en dus praatte hij verder. Een paar minuten later drukte Saddam op de tweede knop. Nu kwam er een laars uit de vloer die Bush tegen de schenen trapte. Bush begint kwaad te worden, maar hij gaat toch verder. Ongeveer vijf minuten later drukt Saddam op de laatste knop en weer komt er een laars uit de vloer en deze schopt Bush tussen zijn ballen. Dan heeft Bush er genoeg van, springt op en schreeuwt: "Dat was het toppunt! Je komt over twee weken naar Washington!" Twee weken later komt Saddam in Washington. Hij ziet drie knoppen op het bureau van Bush en hij bereidt zich voor op de wraak van Bush. Hij begint te praten en na een paar minuten drukt Bush op de eerste knop. Saddam krimpt ineen, maar er gebeurt niets. Hij begint weer te praten en na een paar minuten drukt Bush op de tweede knop. Saddam maakt een ontwijkende beweging, maar er gebeurt weer niets. Saddam begint achterdochtig te worden, maar hij blijft praten. Weer een paar minuten later drukt Bush op de derde knop. Saddam springt op, maar weer gebeurt er niets. Dan wordt Saddam furieus en hij schreeuwt: "Dit is het toppunt ik ga terug naar Bagdad." Bush kijkt hem recht aan en antwoordt: "Hoe bedoel je, Bagdad?"

Cijfer geven

Er hebben 4 personen gestemd
Aantal sterren: