homoactie

De Amerikanen hebben 40.000 homo's naar
Vietnam gestuurd om de vijand in de rug
aan te vallen.

De eerste die aankwam kreeg direct een kogel
in zijn achterste en riep toen, wat een
heerlijk land hier.

Cijfer geven

Er hebben 24 personen gestemd
Aantal sterren: