20, 40 en 80 jaar

Oma is 100 jaar geworden. Voor die gelegenheid komt de burgemeester bij haar op bezoek. "U leeft nu honderd jaar", zegt de burgemeester: "Wat is in al die honderd jaar nu de grootste verandering in uw leven geweest?" .Zonder een seconde na te denken, zegt oma: "De dokter." "De dokter?" vraagt de burgemeester verbaasd. "Ja," zegt oma: "Toen ik 20 jaar was, zei de dokter: `helemaal uitkleden en ga maar liggen'. Toen ik 40 jaar was, zei de dokter: `bloesje uit en ga maar zitten'. En toen ik 80 jaar was, zei de dokter: `steek je tong maar uit en blijf maar staan'."

Cijfer geven

Er hebben 88 personen gestemd
Aantal sterren: