kerktoren

der zijn 4 vleermiuzen
papa vleermius
en 3 kleine vleermiusjes
papa zegt als je een kip dootbijt dan kan je 1 dag vliegen
als je een koe dootbijt kan je 1 week vliegen
en achter die kerktooren daa daar woont een boer en al je die dootbijt kan je 1 jaar vliegen

de eerste vleermius gaat op pat en hij komt trug met zijn biuk val bloet
papa zegt waar heb jij gezeeten aah ik heb een kip dootgebeeten
aa goet zoo

de andere gaat op pat en he komt trug met zijn rug en biuk vol bloet papa zegt waar heb jij gezeten aah ik heb een koe doot gebeeten aa goet zo

de andere gaat op pat en hei komt trug met zijn hooft vol bloet en de papa vraagt oei waar heb jij gezeten ziet ge die kerktoren daar ben ik met men bakkes tegen gevloogen

Cijfer geven

Er hebben 22 personen gestemd
Aantal sterren: