Spiegel

V:Wie kan jou het beste na-apen?


A:De Spiegel!

Cijfer geven

Er hebben 50 personen gestemd
Aantal sterren: