grofheid

Wat is het toppunt van grofheid?


Voor een weeshuis gaan staan en zingen: Jullie gaan nog
lange niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet.

Cijfer geven

Er hebben 21 personen gestemd
Aantal sterren: