School

Meester: "Als iemand weet hoe oud ik ben, krijgt diegene tien euro."
Jantje steekt zijn vinger op en zegt: "46, meester."
De meester (verbijsterd dat jantje het weet): "Hoe weet je dat Jantje?"
Jantje: "Nou ik, heb een neef en die is 23 en halfgek!"

Cijfer geven

Er hebben 35 personen gestemd
Aantal sterren: