Naam spellen

Twee vrouwen zitten op te scheppen over hun kinderen. Zegt de ene vrouw: "Mijn kind kan z'n naam al spellen!" "Dat is niets" zegt de andere vrouw"Mijn kind kan z'n naam al achterste voren spellen!" "Hoe heet hij dan?!" "Bob!!"

Cijfer geven

Er hebben 49 personen gestemd
Aantal sterren: