Bij Sinterklaas

Jantje zit bij sinterklaas op schoot. Sinterklaas zegt: "Zit jij wel eens onder juffrouw haar rokje te kijken", en drukt met
zijn vinger op jantje's neusje. Jantje: "Sinterklaas hoe weet u dat?" "Ik weet alles", en drukt met zijn vinger op jantje's neusje.
"Je maakt je huis werk ook nooit", en drukt op jantje's neusje. "Sinterklaas hoe weet u dat?" "Ik weet alles", en drukt
met zijn vinger op jantje's neusje. "En je luistert niet altijd goed naar de juf hè jantje" En drukt op jantje's neusje.
"Sinterklaas hoe weet u dat?" "Sinterklaas weet alles."
Zegt Jantje: "U heeft een vriendin hé ?" Sinterklaas wordt vuur rood en vraagt: "Hoe weet je dat?!"
Jantje: "Ik ruikt dat aan uw vinger."

Cijfer geven

Er hebben 72 personen gestemd
Aantal sterren: