Aap uit het water.

Hoe komt een aap uit het water?
Nat.

Cijfer geven

Er hebben 31 personen gestemd
Aantal sterren: