Tokking

Komen twee kippen elkaar tegen, zegt de ene kip tok. Zegt de andere: "Are you tokking to me?"

Cijfer geven

Er hebben 28 personen gestemd
Aantal sterren: