Drie nonnen

Er gaan 3 nonnen dood, en komen aan de hemelpoort. Petrus doet de deur open, en ziet de 3 nonnen. Hij bekijkt hun leven in een oogopslag en zegt tegen de nonnen: omdat jullie zo goed in harmonie met god hebben geleefd, en vooral voor jullie kuize leven, mogen jullie nog een keer naar aarde, maar nou
mag je zelf een persoon kiezen. De eerste non denkt even na: "ik wil wel als Marilyn Monroe terug naar aarde." Petrus klapt in zijn handen en weg is de non. De tweede non wil graag als Madonna terug, en ook zij is in een keer weg.
De derde zegt tegen Petrus: "Ik wil graag terug als Sarah Waterpipe." "Sarah wie?" zegt petrus, waarop de non een oud krantje uit haar tasje haalt, en ze wijst op een artikel uit de krant.
"Sahara Waterpipe laid by a hondred men in 7 days."

Cijfer geven

Er hebben 7 personen gestemd
Aantal sterren: