Tennissen

Een pater en een non zijn aan het tennissen.
De pater is goed in tennis en slaat daarom bijna altijd raak.
Voor de non is het de eerste keer dat ze tennist.
Daarom slaat ze vaak mis. Telkens als ze mis slaat roept ze:"godverdomme mis!". Na een tijdje is de pater het zat en geeft de non de opdracht te bidden tot God. De non begint te bidden:"lieve God, als ik nog een keer vloek wilt gij dan een bliksemschicht uit de hemel op mij neer laten komen zodat ik in een hoopje as verander. De pater en de non hervatten het spel.
Na enige tijd roept de non weer:"godverdomme mis!".
Op dat moment komt er een bliksemschicht uit de hemel en veranderd de pater in een hoopje as.
Hoort de non een bulderende stem uit de hemel:"godverdomme mis!".

Cijfer geven

Er hebben 12 personen gestemd
Aantal sterren: