Vragen

Er zijn 15 visjes 5 verdrinken er hoeveel blijven er dan over.

Aantwoord: 15, visjes kunnen niet verdrinken


Er zijn 30naapers in de trein 5 gaan er uit hoeveel bliijven er over

Antwoord: 0, het zijn naapers

Cijfer geven

Er hebben 241 personen gestemd
Aantal sterren: